Comparable


Typologies


Groningen (gemeente)

Groningen (gemeente)

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,0%
BPolitieke participatie58,3%
CWoonomgeving38,2%
DWonen71,9%
EVeiligheid33,1%
FOnderwijs53,7%
GGezonde leefstijl31,9%
HGezondheidszorg53,0%
IKunst en cultuur65,0%
JEconomische participatie30,8%
AMaatschappelijke participatie41,0%
BPolitieke participatie58,3%
CWoonomgeving38,2%
DWonen71,9%
EVeiligheid33,1%
FOnderwijs53,7%
GGezonde leefstijl31,9%
HGezondheidszorg53,0%
IKunst en cultuur65,0%
JEconomische participatie30,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem37,2%
BWater60,9%
CAfval en grondstoffen51,0%
DEnergie46,6%
ENatuur en landschap52,7%
FExterne veiligheid en hinder41,5%
GLucht61,7%
ABodem37,2%
BWater60,9%
CAfval en grondstoffen51,0%
DEnergie46,6%
ENatuur en landschap52,7%
FExterne veiligheid en hinder41,5%
GLucht61,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen61,1%
BArbeid66,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,2%
EKennis71,1%
AConcurrentievermogen61,1%
BArbeid66,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,2%
EKennis71,1%