Comparable


Typologies


Loppersum

Loppersum

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,8%
BPolitieke participatie43,2%
CWoonomgeving51,0%
DWonen47,3%
EVeiligheid61,8%
FOnderwijs35,6%
GGezonde leefstijl25,2%
HGezondheidszorg34,9%
IKunst en cultuur44,3%
JEconomische participatie46,1%
AMaatschappelijke participatie55,8%
BPolitieke participatie43,2%
CWoonomgeving51,0%
DWonen47,3%
EVeiligheid61,8%
FOnderwijs35,6%
GGezonde leefstijl25,2%
HGezondheidszorg34,9%
IKunst en cultuur44,3%
JEconomische participatie46,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem84,4%
BWater47,9%
CAfval en grondstoffen42,0%
DEnergie29,3%
ENatuur en landschap20,4%
FExterne veiligheid en hinder68,6%
GLucht41,3%
ABodem84,4%
BWater47,9%
CAfval en grondstoffen42,0%
DEnergie29,3%
ENatuur en landschap20,4%
FExterne veiligheid en hinder68,6%
GLucht41,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,8%
BArbeid51,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,2%
EKennis23,0%
AConcurrentievermogen41,8%
BArbeid51,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,2%
EKennis23,0%