Comparable


Typologies


Almere

Almere

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie33,4%
BPolitieke participatie43,0%
CWoonomgeving35,5%
DWonen64,5%
EVeiligheid39,4%
FOnderwijs52,3%
GGezonde leefstijl40,3%
HGezondheidszorg55,4%
IKunst en cultuur33,0%
JEconomische participatie29,6%
AMaatschappelijke participatie33,4%
BPolitieke participatie43,0%
CWoonomgeving35,5%
DWonen64,5%
EVeiligheid39,4%
FOnderwijs52,3%
GGezonde leefstijl40,3%
HGezondheidszorg55,4%
IKunst en cultuur33,0%
JEconomische participatie29,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,7%
BWater56,4%
CAfval en grondstoffen52,0%
DEnergie53,7%
ENatuur en landschap49,1%
FExterne veiligheid en hinder69,3%
GLucht66,3%
ABodem55,7%
BWater56,4%
CAfval en grondstoffen52,0%
DEnergie53,7%
ENatuur en landschap49,1%
FExterne veiligheid en hinder69,3%
GLucht66,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,6%
BArbeid56,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid62,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,1%
EKennis61,5%
AConcurrentievermogen54,6%
BArbeid56,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid62,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,1%
EKennis61,5%