Comparable


Typologies


Stadskanaal

Stadskanaal

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie37,5%
BPolitieke participatie37,1%
CWoonomgeving50,7%
DWonen64,1%
EVeiligheid46,5%
FOnderwijs50,7%
GGezonde leefstijl27,9%
HGezondheidszorg31,1%
IKunst en cultuur44,3%
JEconomische participatie31,7%
AMaatschappelijke participatie37,5%
BPolitieke participatie37,1%
CWoonomgeving50,7%
DWonen64,1%
EVeiligheid46,5%
FOnderwijs50,7%
GGezonde leefstijl27,9%
HGezondheidszorg31,1%
IKunst en cultuur44,3%
JEconomische participatie31,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,7%
BWater62,9%
CAfval en grondstoffen33,7%
DEnergie42,0%
ENatuur en landschap31,7%
FExterne veiligheid en hinder85,6%
GLucht60,1%
ABodem58,7%
BWater62,9%
CAfval en grondstoffen33,7%
DEnergie42,0%
ENatuur en landschap31,7%
FExterne veiligheid en hinder85,6%
GLucht60,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,4%
BArbeid45,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden73,1%
EKennis26,9%
AConcurrentievermogen55,4%
BArbeid45,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden73,1%
EKennis26,9%