Comparable


Typologies


Veendam

Veendam

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie36,4%
BPolitieke participatie38,6%
CWoonomgeving47,9%
DWonen58,6%
EVeiligheid46,9%
FOnderwijs51,0%
GGezonde leefstijl31,1%
HGezondheidszorg37,1%
IKunst en cultuur44,2%
JEconomische participatie29,8%
AMaatschappelijke participatie36,4%
BPolitieke participatie38,6%
CWoonomgeving47,9%
DWonen58,6%
EVeiligheid46,9%
FOnderwijs51,0%
GGezonde leefstijl31,1%
HGezondheidszorg37,1%
IKunst en cultuur44,2%
JEconomische participatie29,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,6%
BWater55,0%
CAfval en grondstoffen37,5%
DEnergie28,2%
ENatuur en landschap35,0%
FExterne veiligheid en hinder70,1%
GLucht46,0%
ABodem58,6%
BWater55,0%
CAfval en grondstoffen37,5%
DEnergie28,2%
ENatuur en landschap35,0%
FExterne veiligheid en hinder70,1%
GLucht46,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,2%
BArbeid49,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,0%
EKennis49,3%
AConcurrentievermogen50,2%
BArbeid49,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,0%
EKennis49,3%