Comparable


Typologies


Zeewolde

Zeewolde

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,7%
BPolitieke participatie55,1%
CWoonomgeving61,7%
DWonen56,7%
EVeiligheid44,4%
FOnderwijs61,2%
GGezonde leefstijl52,9%
HGezondheidszorg58,8%
IKunst en cultuur27,1%
JEconomische participatie51,0%
AMaatschappelijke participatie55,7%
BPolitieke participatie55,1%
CWoonomgeving61,7%
DWonen56,7%
EVeiligheid44,4%
FOnderwijs61,2%
GGezonde leefstijl52,9%
HGezondheidszorg58,8%
IKunst en cultuur27,1%
JEconomische participatie51,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem74,5%
BWater63,9%
CAfval en grondstoffen52,7%
DEnergie55,3%
ENatuur en landschap21,5%
FExterne veiligheid en hinder86,7%
GLucht36,9%
ABodem74,5%
BWater63,9%
CAfval en grondstoffen52,7%
DEnergie55,3%
ENatuur en landschap21,5%
FExterne veiligheid en hinder86,7%
GLucht36,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,6%
BArbeid67,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,5%
EKennis57,0%
AConcurrentievermogen51,6%
BArbeid67,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,5%
EKennis57,0%