Comparable


Typologies


Achtkarspelen

Achtkarspelen

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,3%
BPolitieke participatie45,3%
CWoonomgeving51,5%
DWonen61,7%
EVeiligheid54,7%
FOnderwijs55,3%
GGezonde leefstijl26,4%
HGezondheidszorg42,3%
IKunst en cultuur30,3%
JEconomische participatie41,8%
AMaatschappelijke participatie57,3%
BPolitieke participatie45,3%
CWoonomgeving51,5%
DWonen61,7%
EVeiligheid54,7%
FOnderwijs55,3%
GGezonde leefstijl26,4%
HGezondheidszorg42,3%
IKunst en cultuur30,3%
JEconomische participatie41,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem56,6%
BWater57,4%
CAfval en grondstoffen40,2%
DEnergie29,9%
ENatuur en landschap25,2%
FExterne veiligheid en hinder81,0%
GLucht46,3%
ABodem56,6%
BWater57,4%
CAfval en grondstoffen40,2%
DEnergie29,9%
ENatuur en landschap25,2%
FExterne veiligheid en hinder81,0%
GLucht46,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,6%
BArbeid54,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,1%
EKennis24,6%
AConcurrentievermogen49,6%
BArbeid54,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,1%
EKennis24,6%