Comparable


Typologies


Ameland

Ameland

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,7%
BPolitieke participatie56,2%
CWoonomgeving74,1%
DWonen42,8%
EVeiligheid57,0%
FOnderwijs65,1%
GGezonde leefstijl38,6%
HGezondheidszorg55,8%
IKunst en cultuur55,4%
JEconomische participatie57,8%
AMaatschappelijke participatie57,7%
BPolitieke participatie56,2%
CWoonomgeving74,1%
DWonen42,8%
EVeiligheid57,0%
FOnderwijs65,1%
GGezonde leefstijl38,6%
HGezondheidszorg55,8%
IKunst en cultuur55,4%
JEconomische participatie57,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem86,9%
BWater67,6%
CAfval en grondstoffen19,5%
DEnergie26,5%
ENatuur en landschap72,3%
FExterne veiligheid en hinder97,8%
GLucht41,4%
ABodem86,9%
BWater67,6%
CAfval en grondstoffen19,5%
DEnergie26,5%
ENatuur en landschap72,3%
FExterne veiligheid en hinder97,8%
GLucht41,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,0%
BArbeid64,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,5%
EKennis28,3%
AConcurrentievermogen45,0%
BArbeid64,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,5%
EKennis28,3%