Comparable


Typologies


Harlingen

Harlingen

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,3%
BPolitieke participatie45,3%
CWoonomgeving65,3%
DWonen67,2%
EVeiligheid57,4%
FOnderwijs49,2%
GGezonde leefstijl38,8%
HGezondheidszorg43,2%
IKunst en cultuur50,2%
JEconomische participatie30,3%
AMaatschappelijke participatie47,3%
BPolitieke participatie45,3%
CWoonomgeving65,3%
DWonen67,2%
EVeiligheid57,4%
FOnderwijs49,2%
GGezonde leefstijl38,8%
HGezondheidszorg43,2%
IKunst en cultuur50,2%
JEconomische participatie30,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem60,1%
BWater46,6%
CAfval en grondstoffen31,6%
DEnergie46,8%
ENatuur en landschap22,3%
FExterne veiligheid en hinder53,3%
GLucht38,1%
ABodem60,1%
BWater46,6%
CAfval en grondstoffen31,6%
DEnergie46,8%
ENatuur en landschap22,3%
FExterne veiligheid en hinder53,3%
GLucht38,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen38,7%
BArbeid52,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,1%
EKennis33,6%
AConcurrentievermogen38,7%
BArbeid52,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,1%
EKennis33,6%