Comparable


Typologies


Heerenveen

Heerenveen

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,2%
BPolitieke participatie55,8%
CWoonomgeving52,8%
DWonen61,1%
EVeiligheid53,3%
FOnderwijs45,7%
GGezonde leefstijl44,1%
HGezondheidszorg46,4%
IKunst en cultuur52,7%
JEconomische participatie36,0%
AMaatschappelijke participatie50,2%
BPolitieke participatie55,8%
CWoonomgeving52,8%
DWonen61,1%
EVeiligheid53,3%
FOnderwijs45,7%
GGezonde leefstijl44,1%
HGezondheidszorg46,4%
IKunst en cultuur52,7%
JEconomische participatie36,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem70,9%
BWater69,9%
CAfval en grondstoffen44,2%
DEnergie37,9%
ENatuur en landschap30,0%
FExterne veiligheid en hinder67,7%
GLucht47,1%
ABodem70,9%
BWater69,9%
CAfval en grondstoffen44,2%
DEnergie37,9%
ENatuur en landschap30,0%
FExterne veiligheid en hinder67,7%
GLucht47,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,4%
BArbeid63,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,1%
EKennis51,1%
AConcurrentievermogen52,4%
BArbeid63,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,1%
EKennis51,1%