Comparable


Typologies


Leeuwarden

Leeuwarden

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,9%
BPolitieke participatie51,2%
CWoonomgeving40,0%
DWonen68,4%
EVeiligheid37,9%
FOnderwijs49,1%
GGezonde leefstijl36,9%
HGezondheidszorg42,8%
IKunst en cultuur62,8%
JEconomische participatie27,0%
AMaatschappelijke participatie46,9%
BPolitieke participatie51,2%
CWoonomgeving40,0%
DWonen68,4%
EVeiligheid37,9%
FOnderwijs49,1%
GGezonde leefstijl36,9%
HGezondheidszorg42,8%
IKunst en cultuur62,8%
JEconomische participatie27,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem48,9%
BWater63,1%
CAfval en grondstoffen34,8%
DEnergie44,5%
ENatuur en landschap23,2%
FExterne veiligheid en hinder53,4%
GLucht52,6%
ABodem48,9%
BWater63,1%
CAfval en grondstoffen34,8%
DEnergie44,5%
ENatuur en landschap23,2%
FExterne veiligheid en hinder53,4%
GLucht52,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,2%
BArbeid66,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,6%
EKennis60,6%
AConcurrentievermogen49,2%
BArbeid66,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,6%
EKennis60,6%