Comparable


Typologies


Ooststellingwerf

Ooststellingwerf

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,1%
BPolitieke participatie55,3%
CWoonomgeving58,6%
DWonen60,5%
EVeiligheid54,6%
FOnderwijs51,9%
GGezonde leefstijl40,8%
HGezondheidszorg36,5%
IKunst en cultuur37,2%
JEconomische participatie43,2%
AMaatschappelijke participatie51,1%
BPolitieke participatie55,3%
CWoonomgeving58,6%
DWonen60,5%
EVeiligheid54,6%
FOnderwijs51,9%
GGezonde leefstijl40,8%
HGezondheidszorg36,5%
IKunst en cultuur37,2%
JEconomische participatie43,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem80,1%
BWater70,6%
CAfval en grondstoffen39,9%
DEnergie35,4%
ENatuur en landschap36,2%
FExterne veiligheid en hinder85,7%
GLucht41,9%
ABodem80,1%
BWater70,6%
CAfval en grondstoffen39,9%
DEnergie35,4%
ENatuur en landschap36,2%
FExterne veiligheid en hinder85,7%
GLucht41,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,9%
BArbeid52,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,2%
EKennis34,6%
AConcurrentievermogen56,9%
BArbeid52,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,2%
EKennis34,6%