Comparable


Typologies


Opsterland

Opsterland

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,0%
BPolitieke participatie56,9%
CWoonomgeving61,0%
DWonen57,8%
EVeiligheid59,2%
FOnderwijs50,9%
GGezonde leefstijl49,2%
HGezondheidszorg51,5%
IKunst en cultuur38,8%
JEconomische participatie49,8%
AMaatschappelijke participatie53,0%
BPolitieke participatie56,9%
CWoonomgeving61,0%
DWonen57,8%
EVeiligheid59,2%
FOnderwijs50,9%
GGezonde leefstijl49,2%
HGezondheidszorg51,5%
IKunst en cultuur38,8%
JEconomische participatie49,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,7%
BWater73,6%
CAfval en grondstoffen50,2%
DEnergie34,6%
ENatuur en landschap34,9%
FExterne veiligheid en hinder74,2%
GLucht45,2%
ABodem71,7%
BWater73,6%
CAfval en grondstoffen50,2%
DEnergie34,6%
ENatuur en landschap34,9%
FExterne veiligheid en hinder74,2%
GLucht45,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,6%
BArbeid57,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,5%
EKennis47,0%
AConcurrentievermogen56,6%
BArbeid57,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,5%
EKennis47,0%