Comparable


Typologies


Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,7%
BPolitieke participatie63,9%
CWoonomgeving73,3%
DWonen43,1%
EVeiligheid50,9%
FOnderwijs73,0%
GGezonde leefstijl36,9%
HGezondheidszorg43,7%
IKunst en cultuur32,1%
JEconomische participatie57,4%
AMaatschappelijke participatie55,7%
BPolitieke participatie63,9%
CWoonomgeving73,3%
DWonen43,1%
EVeiligheid50,9%
FOnderwijs73,0%
GGezonde leefstijl36,9%
HGezondheidszorg43,7%
IKunst en cultuur32,1%
JEconomische participatie57,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem88,0%
BWater63,3%
CAfval en grondstoffen18,2%
DEnergie23,5%
ENatuur en landschap87,7%
FExterne veiligheid en hinder99,1%
GLucht38,0%
ABodem88,0%
BWater63,3%
CAfval en grondstoffen18,2%
DEnergie23,5%
ENatuur en landschap87,7%
FExterne veiligheid en hinder99,1%
GLucht38,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,4%
BArbeid62,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,7%
EKennis24,7%
AConcurrentievermogen44,4%
BArbeid62,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,7%
EKennis24,7%