Comparable


Typologies


Smallingerland

Smallingerland

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,8%
BPolitieke participatie44,1%
CWoonomgeving55,8%
DWonen68,3%
EVeiligheid40,5%
FOnderwijs49,4%
GGezonde leefstijl39,7%
HGezondheidszorg47,7%
IKunst en cultuur39,4%
JEconomische participatie33,9%
AMaatschappelijke participatie41,8%
BPolitieke participatie44,1%
CWoonomgeving55,8%
DWonen68,3%
EVeiligheid40,5%
FOnderwijs49,4%
GGezonde leefstijl39,7%
HGezondheidszorg47,7%
IKunst en cultuur39,4%
JEconomische participatie33,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,5%
BWater61,9%
CAfval en grondstoffen55,0%
DEnergie44,3%
ENatuur en landschap27,7%
FExterne veiligheid en hinder67,4%
GLucht51,2%
ABodem59,5%
BWater61,9%
CAfval en grondstoffen55,0%
DEnergie44,3%
ENatuur en landschap27,7%
FExterne veiligheid en hinder67,4%
GLucht51,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,1%
BArbeid60,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,5%
EKennis50,4%
AConcurrentievermogen54,1%
BArbeid60,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,5%
EKennis50,4%