Comparable


Typologies


Terschelling

Terschelling

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,6%
BPolitieke participatie53,3%
CWoonomgeving71,6%
DWonen53,8%
EVeiligheid50,1%
FOnderwijs45,4%
GGezonde leefstijl40,2%
HGezondheidszorg50,4%
IKunst en cultuur46,5%
JEconomische participatie67,6%
AMaatschappelijke participatie54,6%
BPolitieke participatie53,3%
CWoonomgeving71,6%
DWonen53,8%
EVeiligheid50,1%
FOnderwijs45,4%
GGezonde leefstijl40,2%
HGezondheidszorg50,4%
IKunst en cultuur46,5%
JEconomische participatie67,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem88,6%
BWater70,5%
CAfval en grondstoffen26,9%
DEnergie25,3%
ENatuur en landschap82,9%
FExterne veiligheid en hinder96,0%
GLucht39,6%
ABodem88,6%
BWater70,5%
CAfval en grondstoffen26,9%
DEnergie25,3%
ENatuur en landschap82,9%
FExterne veiligheid en hinder96,0%
GLucht39,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,6%
BArbeid69,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
EKennis39,6%
AConcurrentievermogen48,6%
BArbeid69,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
EKennis39,6%