Comparable


Typologies


Vlieland

Vlieland

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,0%
BPolitieke participatie50,7%
CWoonomgeving73,7%
DWonen55,4%
EVeiligheid57,5%
FOnderwijs53,8%
GGezonde leefstijl36,9%
HGezondheidszorg48,8%
IKunst en cultuur64,7%
JEconomische participatie58,2%
AMaatschappelijke participatie55,0%
BPolitieke participatie50,7%
CWoonomgeving73,7%
DWonen55,4%
EVeiligheid57,5%
FOnderwijs53,8%
GGezonde leefstijl36,9%
HGezondheidszorg48,8%
IKunst en cultuur64,7%
JEconomische participatie58,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem90,5%
BWater49,4%
CAfval en grondstoffen16,4%
DEnergie25,3%
ENatuur en landschap82,0%
FExterne veiligheid en hinder99,1%
GLucht50,4%
ABodem90,5%
BWater49,4%
CAfval en grondstoffen16,4%
DEnergie25,3%
ENatuur en landschap82,0%
FExterne veiligheid en hinder99,1%
GLucht50,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,9%
BArbeid72,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden82,7%
EKennis25,1%
AConcurrentievermogen44,9%
BArbeid72,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden82,7%
EKennis25,1%