Comparable


Typologies


Weststellingwerf

Weststellingwerf

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,6%
BPolitieke participatie55,1%
CWoonomgeving60,8%
DWonen63,3%
EVeiligheid54,7%
FOnderwijs50,7%
GGezonde leefstijl39,7%
HGezondheidszorg37,6%
IKunst en cultuur37,9%
JEconomische participatie46,7%
AMaatschappelijke participatie49,6%
BPolitieke participatie55,1%
CWoonomgeving60,8%
DWonen63,3%
EVeiligheid54,7%
FOnderwijs50,7%
GGezonde leefstijl39,7%
HGezondheidszorg37,6%
IKunst en cultuur37,9%
JEconomische participatie46,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem81,9%
BWater72,5%
CAfval en grondstoffen31,8%
DEnergie33,3%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder76,9%
GLucht43,2%
ABodem81,9%
BWater72,5%
CAfval en grondstoffen31,8%
DEnergie33,3%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder76,9%
GLucht43,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,0%
BArbeid52,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,5%
EKennis44,6%
AConcurrentievermogen55,0%
BArbeid52,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,5%
EKennis44,6%