Comparable


Typologies


Assen

Assen

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,4%
BPolitieke participatie59,0%
CWoonomgeving41,7%
DWonen67,8%
EVeiligheid46,3%
FOnderwijs52,0%
GGezonde leefstijl37,5%
HGezondheidszorg44,0%
IKunst en cultuur60,6%
JEconomische participatie32,2%
AMaatschappelijke participatie47,4%
BPolitieke participatie59,0%
CWoonomgeving41,7%
DWonen67,8%
EVeiligheid46,3%
FOnderwijs52,0%
GGezonde leefstijl37,5%
HGezondheidszorg44,0%
IKunst en cultuur60,6%
JEconomische participatie32,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem47,4%
BWater60,1%
CAfval en grondstoffen59,4%
DEnergie50,9%
ENatuur en landschap52,0%
FExterne veiligheid en hinder46,5%
GLucht64,6%
ABodem47,4%
BWater60,1%
CAfval en grondstoffen59,4%
DEnergie50,9%
ENatuur en landschap52,0%
FExterne veiligheid en hinder46,5%
GLucht64,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,1%
BArbeid61,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
EKennis51,6%
AConcurrentievermogen53,1%
BArbeid61,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
EKennis51,6%