Comparable


Typologies


Coevorden

Coevorden

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,3%
BPolitieke participatie45,5%
CWoonomgeving47,7%
DWonen61,3%
EVeiligheid48,2%
FOnderwijs44,5%
GGezonde leefstijl39,6%
HGezondheidszorg35,9%
IKunst en cultuur38,8%
JEconomische participatie39,9%
AMaatschappelijke participatie44,3%
BPolitieke participatie45,5%
CWoonomgeving47,7%
DWonen61,3%
EVeiligheid48,2%
FOnderwijs44,5%
GGezonde leefstijl39,6%
HGezondheidszorg35,9%
IKunst en cultuur38,8%
JEconomische participatie39,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,8%
BWater71,8%
CAfval en grondstoffen38,5%
DEnergie26,9%
ENatuur en landschap28,0%
FExterne veiligheid en hinder72,0%
GLucht38,5%
ABodem66,8%
BWater71,8%
CAfval en grondstoffen38,5%
DEnergie26,9%
ENatuur en landschap28,0%
FExterne veiligheid en hinder72,0%
GLucht38,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,3%
BArbeid50,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden74,1%
EKennis27,3%
AConcurrentievermogen56,3%
BArbeid50,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden74,1%
EKennis27,3%