Comparable


Typologies


Emmen

Emmen

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,6%
BPolitieke participatie41,8%
CWoonomgeving46,6%
DWonen64,7%
EVeiligheid42,8%
FOnderwijs39,8%
GGezonde leefstijl32,3%
HGezondheidszorg33,6%
IKunst en cultuur35,4%
JEconomische participatie28,6%
AMaatschappelijke participatie45,6%
BPolitieke participatie41,8%
CWoonomgeving46,6%
DWonen64,7%
EVeiligheid42,8%
FOnderwijs39,8%
GGezonde leefstijl32,3%
HGezondheidszorg33,6%
IKunst en cultuur35,4%
JEconomische participatie28,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem49,3%
BWater68,5%
CAfval en grondstoffen50,0%
DEnergie27,2%
ENatuur en landschap26,3%
FExterne veiligheid en hinder65,6%
GLucht46,8%
ABodem49,3%
BWater68,5%
CAfval en grondstoffen50,0%
DEnergie27,2%
ENatuur en landschap26,3%
FExterne veiligheid en hinder65,6%
GLucht46,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,7%
BArbeid47,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,7%
EKennis41,8%
AConcurrentievermogen52,7%
BArbeid47,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,7%
EKennis41,8%