Comparable


Typologies


Hoogeveen

Hoogeveen

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,4%
BPolitieke participatie46,7%
CWoonomgeving49,3%
DWonen64,9%
EVeiligheid46,4%
FOnderwijs41,9%
GGezonde leefstijl33,6%
HGezondheidszorg41,1%
IKunst en cultuur39,8%
JEconomische participatie40,3%
AMaatschappelijke participatie52,4%
BPolitieke participatie46,7%
CWoonomgeving49,3%
DWonen64,9%
EVeiligheid46,4%
FOnderwijs41,9%
GGezonde leefstijl33,6%
HGezondheidszorg41,1%
IKunst en cultuur39,8%
JEconomische participatie40,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem42,8%
BWater52,9%
CAfval en grondstoffen47,7%
DEnergie35,3%
ENatuur en landschap35,5%
FExterne veiligheid en hinder54,8%
GLucht48,7%
ABodem42,8%
BWater52,9%
CAfval en grondstoffen47,7%
DEnergie35,3%
ENatuur en landschap35,5%
FExterne veiligheid en hinder54,8%
GLucht48,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,3%
BArbeid57,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,7%
EKennis39,0%
AConcurrentievermogen55,3%
BArbeid57,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,7%
EKennis39,0%