Comparable


Typologies


Meppel

Meppel

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,6%
BPolitieke participatie51,3%
CWoonomgeving55,1%
DWonen72,0%
EVeiligheid54,8%
FOnderwijs57,6%
GGezonde leefstijl34,7%
HGezondheidszorg44,7%
IKunst en cultuur51,3%
JEconomische participatie37,6%
AMaatschappelijke participatie46,6%
BPolitieke participatie51,3%
CWoonomgeving55,1%
DWonen72,0%
EVeiligheid54,8%
FOnderwijs57,6%
GGezonde leefstijl34,7%
HGezondheidszorg44,7%
IKunst en cultuur51,3%
JEconomische participatie37,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,0%
BWater49,2%
CAfval en grondstoffen59,6%
DEnergie34,7%
ENatuur en landschap28,8%
FExterne veiligheid en hinder53,9%
GLucht48,1%
ABodem46,0%
BWater49,2%
CAfval en grondstoffen59,6%
DEnergie34,7%
ENatuur en landschap28,8%
FExterne veiligheid en hinder53,9%
GLucht48,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,4%
BArbeid62,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,2%
EKennis68,8%
AConcurrentievermogen56,4%
BArbeid62,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,2%
EKennis68,8%