Comparable


Typologies


Almelo

Almelo

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie39,3%
BPolitieke participatie42,9%
CWoonomgeving47,5%
DWonen66,3%
EVeiligheid38,4%
FOnderwijs48,9%
GGezonde leefstijl33,9%
HGezondheidszorg34,2%
IKunst en cultuur42,8%
JEconomische participatie29,9%
AMaatschappelijke participatie39,3%
BPolitieke participatie42,9%
CWoonomgeving47,5%
DWonen66,3%
EVeiligheid38,4%
FOnderwijs48,9%
GGezonde leefstijl33,9%
HGezondheidszorg34,2%
IKunst en cultuur42,8%
JEconomische participatie29,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem25,9%
BWater45,2%
CAfval en grondstoffen47,8%
DEnergie37,4%
ENatuur en landschap39,8%
FExterne veiligheid en hinder50,8%
GLucht49,9%
ABodem25,9%
BWater45,2%
CAfval en grondstoffen47,8%
DEnergie37,4%
ENatuur en landschap39,8%
FExterne veiligheid en hinder50,8%
GLucht49,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,9%
BArbeid57,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,0%
EKennis52,9%
AConcurrentievermogen51,9%
BArbeid57,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,0%
EKennis52,9%