Comparable


Typologies


Borne

Borne

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie64,7%
BPolitieke participatie48,8%
CWoonomgeving57,6%
DWonen60,4%
EVeiligheid57,2%
FOnderwijs76,6%
GGezonde leefstijl35,5%
HGezondheidszorg53,7%
IKunst en cultuur46,2%
JEconomische participatie57,1%
AMaatschappelijke participatie64,7%
BPolitieke participatie48,8%
CWoonomgeving57,6%
DWonen60,4%
EVeiligheid57,2%
FOnderwijs76,6%
GGezonde leefstijl35,5%
HGezondheidszorg53,7%
IKunst en cultuur46,2%
JEconomische participatie57,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,0%
BWater34,6%
CAfval en grondstoffen51,1%
DEnergie43,4%
ENatuur en landschap35,2%
FExterne veiligheid en hinder59,3%
GLucht59,0%
ABodem50,0%
BWater34,6%
CAfval en grondstoffen51,1%
DEnergie43,4%
ENatuur en landschap35,2%
FExterne veiligheid en hinder59,3%
GLucht59,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,3%
BArbeid53,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid58,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,4%
EKennis40,5%
AConcurrentievermogen55,3%
BArbeid53,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid58,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,4%
EKennis40,5%