Comparable


Typologies


Dalfsen

Dalfsen

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,9%
BPolitieke participatie53,3%
CWoonomgeving61,9%
DWonen46,1%
EVeiligheid70,5%
FOnderwijs60,3%
GGezonde leefstijl36,3%
HGezondheidszorg54,9%
IKunst en cultuur29,7%
JEconomische participatie69,7%
AMaatschappelijke participatie58,9%
BPolitieke participatie53,3%
CWoonomgeving61,9%
DWonen46,1%
EVeiligheid70,5%
FOnderwijs60,3%
GGezonde leefstijl36,3%
HGezondheidszorg54,9%
IKunst en cultuur29,7%
JEconomische participatie69,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem69,6%
BWater77,8%
CAfval en grondstoffen74,1%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap23,0%
FExterne veiligheid en hinder74,8%
GLucht43,8%
ABodem69,6%
BWater77,8%
CAfval en grondstoffen74,1%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap23,0%
FExterne veiligheid en hinder74,8%
GLucht43,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,8%
BArbeid60,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,8%
EKennis40,0%
AConcurrentievermogen56,8%
BArbeid60,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,8%
EKennis40,0%