Comparable


Typologies


Deventer

Deventer

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,0%
BPolitieke participatie60,2%
CWoonomgeving50,7%
DWonen69,5%
EVeiligheid39,7%
FOnderwijs49,7%
GGezonde leefstijl40,7%
HGezondheidszorg46,4%
IKunst en cultuur60,1%
JEconomische participatie29,1%
AMaatschappelijke participatie51,0%
BPolitieke participatie60,2%
CWoonomgeving50,7%
DWonen69,5%
EVeiligheid39,7%
FOnderwijs49,7%
GGezonde leefstijl40,7%
HGezondheidszorg46,4%
IKunst en cultuur60,1%
JEconomische participatie29,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,9%
BWater66,7%
CAfval en grondstoffen68,4%
DEnergie44,1%
ENatuur en landschap44,3%
FExterne veiligheid en hinder61,5%
GLucht51,3%
ABodem46,9%
BWater66,7%
CAfval en grondstoffen68,4%
DEnergie44,1%
ENatuur en landschap44,3%
FExterne veiligheid en hinder61,5%
GLucht51,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,7%
BArbeid60,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid57,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,9%
EKennis63,9%
AConcurrentievermogen55,7%
BArbeid60,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid57,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,9%
EKennis63,9%