Comparable


Typologies


Enschede

Enschede

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie37,0%
BPolitieke participatie45,0%
CWoonomgeving42,5%
DWonen64,8%
EVeiligheid34,2%
FOnderwijs53,7%
GGezonde leefstijl39,3%
HGezondheidszorg43,8%
IKunst en cultuur47,7%
JEconomische participatie29,2%
AMaatschappelijke participatie37,0%
BPolitieke participatie45,0%
CWoonomgeving42,5%
DWonen64,8%
EVeiligheid34,2%
FOnderwijs53,7%
GGezonde leefstijl39,3%
HGezondheidszorg43,8%
IKunst en cultuur47,7%
JEconomische participatie29,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem24,9%
BWater58,6%
CAfval en grondstoffen61,7%
DEnergie43,9%
ENatuur en landschap63,9%
FExterne veiligheid en hinder55,9%
GLucht57,0%
ABodem24,9%
BWater58,6%
CAfval en grondstoffen61,7%
DEnergie43,9%
ENatuur en landschap63,9%
FExterne veiligheid en hinder55,9%
GLucht57,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,9%
BArbeid61,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,6%
EKennis65,2%
AConcurrentievermogen56,9%
BArbeid61,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,6%
EKennis65,2%