Comparable


Typologies


Haaksbergen

Haaksbergen

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie64,7%
BPolitieke participatie48,2%
CWoonomgeving67,2%
DWonen45,9%
EVeiligheid58,6%
FOnderwijs61,2%
GGezonde leefstijl42,4%
HGezondheidszorg54,1%
IKunst en cultuur32,9%
JEconomische participatie54,9%
AMaatschappelijke participatie64,7%
BPolitieke participatie48,2%
CWoonomgeving67,2%
DWonen45,9%
EVeiligheid58,6%
FOnderwijs61,2%
GGezonde leefstijl42,4%
HGezondheidszorg54,1%
IKunst en cultuur32,9%
JEconomische participatie54,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,0%
BWater57,0%
CAfval en grondstoffen44,2%
DEnergie34,0%
ENatuur en landschap57,8%
FExterne veiligheid en hinder77,3%
GLucht45,4%
ABodem65,0%
BWater57,0%
CAfval en grondstoffen44,2%
DEnergie34,0%
ENatuur en landschap57,8%
FExterne veiligheid en hinder77,3%
GLucht45,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen66,2%
BArbeid55,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,5%
EKennis48,3%
AConcurrentievermogen66,2%
BArbeid55,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,5%
EKennis48,3%