Comparable


Typologies


Hellendoorn

Hellendoorn

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie68,4%
BPolitieke participatie50,4%
CWoonomgeving67,6%
DWonen51,4%
EVeiligheid70,9%
FOnderwijs56,5%
GGezonde leefstijl45,1%
HGezondheidszorg44,7%
IKunst en cultuur39,3%
JEconomische participatie63,6%
AMaatschappelijke participatie68,4%
BPolitieke participatie50,4%
CWoonomgeving67,6%
DWonen51,4%
EVeiligheid70,9%
FOnderwijs56,5%
GGezonde leefstijl45,1%
HGezondheidszorg44,7%
IKunst en cultuur39,3%
JEconomische participatie63,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem67,4%
BWater56,8%
CAfval en grondstoffen42,2%
DEnergie29,6%
ENatuur en landschap49,4%
FExterne veiligheid en hinder70,2%
GLucht54,1%
ABodem67,4%
BWater56,8%
CAfval en grondstoffen42,2%
DEnergie29,6%
ENatuur en landschap49,4%
FExterne veiligheid en hinder70,2%
GLucht54,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,2%
BArbeid56,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,8%
EKennis51,5%
AConcurrentievermogen53,2%
BArbeid56,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,8%
EKennis51,5%