Comparable


Typologies


Hengelo (O.)

Hengelo (O.)

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,9%
BPolitieke participatie48,8%
CWoonomgeving55,4%
DWonen64,5%
EVeiligheid41,9%
FOnderwijs55,1%
GGezonde leefstijl35,8%
HGezondheidszorg47,9%
IKunst en cultuur43,5%
JEconomische participatie30,5%
AMaatschappelijke participatie54,9%
BPolitieke participatie48,8%
CWoonomgeving55,4%
DWonen64,5%
EVeiligheid41,9%
FOnderwijs55,1%
GGezonde leefstijl35,8%
HGezondheidszorg47,9%
IKunst en cultuur43,5%
JEconomische participatie30,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem38,0%
BWater44,5%
CAfval en grondstoffen73,2%
DEnergie35,5%
ENatuur en landschap54,1%
FExterne veiligheid en hinder53,6%
GLucht54,1%
ABodem38,0%
BWater44,5%
CAfval en grondstoffen73,2%
DEnergie35,5%
ENatuur en landschap54,1%
FExterne veiligheid en hinder53,6%
GLucht54,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,1%
BArbeid63,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,2%
EKennis65,9%
AConcurrentievermogen55,1%
BArbeid63,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,2%
EKennis65,9%