Comparable


Typologies


Kampen

Kampen

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,3%
BPolitieke participatie57,2%
CWoonomgeving55,6%
DWonen64,7%
EVeiligheid54,9%
FOnderwijs60,1%
GGezonde leefstijl42,7%
HGezondheidszorg57,6%
IKunst en cultuur47,7%
JEconomische participatie50,1%
AMaatschappelijke participatie62,3%
BPolitieke participatie57,2%
CWoonomgeving55,6%
DWonen64,7%
EVeiligheid54,9%
FOnderwijs60,1%
GGezonde leefstijl42,7%
HGezondheidszorg57,6%
IKunst en cultuur47,7%
JEconomische participatie50,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem67,3%
BWater69,1%
CAfval en grondstoffen60,9%
DEnergie33,4%
ENatuur en landschap22,4%
FExterne veiligheid en hinder72,1%
GLucht49,3%
ABodem67,3%
BWater69,1%
CAfval en grondstoffen60,9%
DEnergie33,4%
ENatuur en landschap22,4%
FExterne veiligheid en hinder72,1%
GLucht49,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,9%
BArbeid60,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,4%
EKennis35,9%
AConcurrentievermogen57,9%
BArbeid60,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,4%
EKennis35,9%