Comparable


Typologies


Losser

Losser

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie64,9%
BPolitieke participatie46,1%
CWoonomgeving67,2%
DWonen53,5%
EVeiligheid68,5%
FOnderwijs64,4%
GGezonde leefstijl38,0%
HGezondheidszorg45,6%
IKunst en cultuur22,1%
JEconomische participatie53,2%
AMaatschappelijke participatie64,9%
BPolitieke participatie46,1%
CWoonomgeving67,2%
DWonen53,5%
EVeiligheid68,5%
FOnderwijs64,4%
GGezonde leefstijl38,0%
HGezondheidszorg45,6%
IKunst en cultuur22,1%
JEconomische participatie53,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem67,8%
BWater62,0%
CAfval en grondstoffen45,0%
DEnergie32,6%
ENatuur en landschap78,9%
FExterne veiligheid en hinder82,3%
GLucht50,2%
ABodem67,8%
BWater62,0%
CAfval en grondstoffen45,0%
DEnergie32,6%
ENatuur en landschap78,9%
FExterne veiligheid en hinder82,3%
GLucht50,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,7%
BArbeid51,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,4%
EKennis43,1%
AConcurrentievermogen56,7%
BArbeid51,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,4%
EKennis43,1%