Comparable


Typologies


Noordoostpolder

Noordoostpolder

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,0%
BPolitieke participatie55,0%
CWoonomgeving52,5%
DWonen61,9%
EVeiligheid46,8%
FOnderwijs37,2%
GGezonde leefstijl41,9%
HGezondheidszorg53,3%
IKunst en cultuur44,1%
JEconomische participatie44,8%
AMaatschappelijke participatie60,0%
BPolitieke participatie55,0%
CWoonomgeving52,5%
DWonen61,9%
EVeiligheid46,8%
FOnderwijs37,2%
GGezonde leefstijl41,9%
HGezondheidszorg53,3%
IKunst en cultuur44,1%
JEconomische participatie44,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem67,6%
BWater80,5%
CAfval en grondstoffen55,7%
DEnergie41,4%
ENatuur en landschap20,0%
FExterne veiligheid en hinder81,9%
GLucht38,6%
ABodem67,6%
BWater80,5%
CAfval en grondstoffen55,7%
DEnergie41,4%
ENatuur en landschap20,0%
FExterne veiligheid en hinder81,9%
GLucht38,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,1%
BArbeid62,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
EKennis45,9%
AConcurrentievermogen58,1%
BArbeid62,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
EKennis45,9%