Comparable


Typologies


Oldenzaal

Oldenzaal

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,0%
BPolitieke participatie47,8%
CWoonomgeving67,6%
DWonen61,3%
EVeiligheid60,4%
FOnderwijs66,3%
GGezonde leefstijl34,5%
HGezondheidszorg52,9%
IKunst en cultuur36,8%
JEconomische participatie44,4%
AMaatschappelijke participatie58,0%
BPolitieke participatie47,8%
CWoonomgeving67,6%
DWonen61,3%
EVeiligheid60,4%
FOnderwijs66,3%
GGezonde leefstijl34,5%
HGezondheidszorg52,9%
IKunst en cultuur36,8%
JEconomische participatie44,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,7%
BWater29,3%
CAfval en grondstoffen63,8%
DEnergie48,4%
ENatuur en landschap68,5%
FExterne veiligheid en hinder57,0%
GLucht63,2%
ABodem46,7%
BWater29,3%
CAfval en grondstoffen63,8%
DEnergie48,4%
ENatuur en landschap68,5%
FExterne veiligheid en hinder57,0%
GLucht63,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,3%
BArbeid59,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,8%
EKennis59,9%
AConcurrentievermogen54,3%
BArbeid59,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,8%
EKennis59,9%