Comparable


Typologies


Ommen

Ommen

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,2%
BPolitieke participatie53,0%
CWoonomgeving59,8%
DWonen56,0%
EVeiligheid64,1%
FOnderwijs50,4%
GGezonde leefstijl47,3%
HGezondheidszorg60,0%
IKunst en cultuur50,0%
JEconomische participatie61,9%
AMaatschappelijke participatie60,2%
BPolitieke participatie53,0%
CWoonomgeving59,8%
DWonen56,0%
EVeiligheid64,1%
FOnderwijs50,4%
GGezonde leefstijl47,3%
HGezondheidszorg60,0%
IKunst en cultuur50,0%
JEconomische participatie61,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,8%
BWater70,2%
CAfval en grondstoffen70,9%
DEnergie30,3%
ENatuur en landschap53,0%
FExterne veiligheid en hinder74,8%
GLucht37,3%
ABodem71,8%
BWater70,2%
CAfval en grondstoffen70,9%
DEnergie30,3%
ENatuur en landschap53,0%
FExterne veiligheid en hinder74,8%
GLucht37,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,9%
BArbeid58,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,6%
EKennis31,7%
AConcurrentievermogen58,9%
BArbeid58,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,6%
EKennis31,7%