Comparable


Typologies


Raalte

Raalte

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,4%
BPolitieke participatie58,4%
CWoonomgeving50,8%
DWonen55,4%
EVeiligheid63,5%
FOnderwijs48,9%
GGezonde leefstijl47,6%
HGezondheidszorg54,1%
IKunst en cultuur38,4%
JEconomische participatie63,5%
AMaatschappelijke participatie62,4%
BPolitieke participatie58,4%
CWoonomgeving50,8%
DWonen55,4%
EVeiligheid63,5%
FOnderwijs48,9%
GGezonde leefstijl47,6%
HGezondheidszorg54,1%
IKunst en cultuur38,4%
JEconomische participatie63,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem68,4%
BWater68,8%
CAfval en grondstoffen73,4%
DEnergie35,1%
ENatuur en landschap19,6%
FExterne veiligheid en hinder75,0%
GLucht46,7%
ABodem68,4%
BWater68,8%
CAfval en grondstoffen73,4%
DEnergie35,1%
ENatuur en landschap19,6%
FExterne veiligheid en hinder75,0%
GLucht46,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,0%
BArbeid59,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,0%
EKennis47,9%
AConcurrentievermogen59,0%
BArbeid59,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,0%
EKennis47,9%