Comparable


Typologies


Staphorst

Staphorst

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,0%
BPolitieke participatie59,7%
CWoonomgeving57,0%
DWonen37,2%
EVeiligheid69,5%
FOnderwijs52,8%
GGezonde leefstijl29,6%
HGezondheidszorg64,5%
IKunst en cultuur46,7%
JEconomische participatie77,8%
AMaatschappelijke participatie58,0%
BPolitieke participatie59,7%
CWoonomgeving57,0%
DWonen37,2%
EVeiligheid69,5%
FOnderwijs52,8%
GGezonde leefstijl29,6%
HGezondheidszorg64,5%
IKunst en cultuur46,7%
JEconomische participatie77,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem72,3%
BWater70,1%
CAfval en grondstoffen76,2%
DEnergie31,3%
ENatuur en landschap26,1%
FExterne veiligheid en hinder77,0%
GLucht34,6%
ABodem72,3%
BWater70,1%
CAfval en grondstoffen76,2%
DEnergie31,3%
ENatuur en landschap26,1%
FExterne veiligheid en hinder77,0%
GLucht34,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen63,8%
BArbeid66,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,0%
EKennis30,9%
AConcurrentievermogen63,8%
BArbeid66,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,0%
EKennis30,9%