Comparable


Typologies


Tubbergen

Tubbergen

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie69,8%
BPolitieke participatie50,6%
CWoonomgeving66,5%
DWonen43,2%
EVeiligheid74,0%
FOnderwijs63,8%
GGezonde leefstijl37,0%
HGezondheidszorg57,2%
IKunst en cultuur25,7%
JEconomische participatie70,2%
AMaatschappelijke participatie69,8%
BPolitieke participatie50,6%
CWoonomgeving66,5%
DWonen43,2%
EVeiligheid74,0%
FOnderwijs63,8%
GGezonde leefstijl37,0%
HGezondheidszorg57,2%
IKunst en cultuur25,7%
JEconomische participatie70,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem70,0%
BWater54,1%
CAfval en grondstoffen68,8%
DEnergie31,1%
ENatuur en landschap28,7%
FExterne veiligheid en hinder84,3%
GLucht40,0%
ABodem70,0%
BWater54,1%
CAfval en grondstoffen68,8%
DEnergie31,1%
ENatuur en landschap28,7%
FExterne veiligheid en hinder84,3%
GLucht40,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,4%
BArbeid63,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,8%
EKennis45,1%
AConcurrentievermogen53,4%
BArbeid63,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,8%
EKennis45,1%