Comparable


Typologies


Urk

Urk

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie66,8%
BPolitieke participatie64,1%
CWoonomgeving72,5%
DWonen46,9%
EVeiligheid59,2%
FOnderwijs57,7%
GGezonde leefstijl36,7%
HGezondheidszorg63,1%
IKunst en cultuur37,6%
JEconomische participatie69,9%
AMaatschappelijke participatie66,8%
BPolitieke participatie64,1%
CWoonomgeving72,5%
DWonen46,9%
EVeiligheid59,2%
FOnderwijs57,7%
GGezonde leefstijl36,7%
HGezondheidszorg63,1%
IKunst en cultuur37,6%
JEconomische participatie69,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem51,0%
BWater68,5%
CAfval en grondstoffen60,5%
DEnergie43,7%
ENatuur en landschap21,5%
FExterne veiligheid en hinder64,1%
GLucht65,9%
ABodem51,0%
BWater68,5%
CAfval en grondstoffen60,5%
DEnergie43,7%
ENatuur en landschap21,5%
FExterne veiligheid en hinder64,1%
GLucht65,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen61,4%
BArbeid68,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid57,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,7%
EKennis22,5%
AConcurrentievermogen61,4%
BArbeid68,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid57,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,7%
EKennis22,5%