Comparable


Typologies


Wierden

Wierden

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie68,6%
BPolitieke participatie52,7%
CWoonomgeving66,5%
DWonen52,2%
EVeiligheid65,2%
FOnderwijs54,2%
GGezonde leefstijl38,9%
HGezondheidszorg56,8%
IKunst en cultuur38,7%
JEconomische participatie68,1%
AMaatschappelijke participatie68,6%
BPolitieke participatie52,7%
CWoonomgeving66,5%
DWonen52,2%
EVeiligheid65,2%
FOnderwijs54,2%
GGezonde leefstijl38,9%
HGezondheidszorg56,8%
IKunst en cultuur38,7%
JEconomische participatie68,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,4%
BWater43,4%
CAfval en grondstoffen74,7%
DEnergie31,5%
ENatuur en landschap38,6%
FExterne veiligheid en hinder66,7%
GLucht41,2%
ABodem64,4%
BWater43,4%
CAfval en grondstoffen74,7%
DEnergie31,5%
ENatuur en landschap38,6%
FExterne veiligheid en hinder66,7%
GLucht41,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,4%
BArbeid56,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden71,4%
EKennis43,2%
AConcurrentievermogen59,4%
BArbeid56,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden71,4%
EKennis43,2%