Comparable


Typologies


Zwolle

Zwolle

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,3%
BPolitieke participatie59,6%
CWoonomgeving42,5%
DWonen66,3%
EVeiligheid35,5%
FOnderwijs58,2%
GGezonde leefstijl39,8%
HGezondheidszorg50,5%
IKunst en cultuur42,4%
JEconomische participatie32,6%
AMaatschappelijke participatie52,3%
BPolitieke participatie59,6%
CWoonomgeving42,5%
DWonen66,3%
EVeiligheid35,5%
FOnderwijs58,2%
GGezonde leefstijl39,8%
HGezondheidszorg50,5%
IKunst en cultuur42,4%
JEconomische participatie32,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem49,6%
BWater73,1%
CAfval en grondstoffen40,7%
DEnergie53,2%
ENatuur en landschap54,5%
FExterne veiligheid en hinder51,0%
GLucht60,4%
ABodem49,6%
BWater73,1%
CAfval en grondstoffen40,7%
DEnergie53,2%
ENatuur en landschap54,5%
FExterne veiligheid en hinder51,0%
GLucht60,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,4%
BArbeid68,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid54,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
EKennis54,0%
AConcurrentievermogen60,4%
BArbeid68,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid54,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
EKennis54,0%