Comparable


Typologies


Aalten

Aalten

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie65,0%
BPolitieke participatie47,0%
CWoonomgeving59,0%
DWonen53,1%
EVeiligheid66,7%
FOnderwijs59,1%
GGezonde leefstijl47,7%
HGezondheidszorg43,9%
IKunst en cultuur42,5%
JEconomische participatie62,7%
AMaatschappelijke participatie65,0%
BPolitieke participatie47,0%
CWoonomgeving59,0%
DWonen53,1%
EVeiligheid66,7%
FOnderwijs59,1%
GGezonde leefstijl47,7%
HGezondheidszorg43,9%
IKunst en cultuur42,5%
JEconomische participatie62,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,4%
BWater64,7%
CAfval en grondstoffen68,7%
DEnergie42,6%
ENatuur en landschap28,5%
FExterne veiligheid en hinder77,0%
GLucht49,1%
ABodem54,4%
BWater64,7%
CAfval en grondstoffen68,7%
DEnergie42,6%
ENatuur en landschap28,5%
FExterne veiligheid en hinder77,0%
GLucht49,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,7%
BArbeid55,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,8%
EKennis43,0%
AConcurrentievermogen51,7%
BArbeid55,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,8%
EKennis43,0%