Comparable


Typologies


Apeldoorn

Apeldoorn

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,6%
BPolitieke participatie48,1%
CWoonomgeving49,3%
DWonen64,1%
EVeiligheid43,3%
FOnderwijs53,3%
GGezonde leefstijl39,5%
HGezondheidszorg45,3%
IKunst en cultuur50,1%
JEconomische participatie40,8%
AMaatschappelijke participatie48,6%
BPolitieke participatie48,1%
CWoonomgeving49,3%
DWonen64,1%
EVeiligheid43,3%
FOnderwijs53,3%
GGezonde leefstijl39,5%
HGezondheidszorg45,3%
IKunst en cultuur50,1%
JEconomische participatie40,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,2%
BWater79,0%
CAfval en grondstoffen58,0%
DEnergie40,8%
ENatuur en landschap55,7%
FExterne veiligheid en hinder69,3%
GLucht54,4%
ABodem46,2%
BWater79,0%
CAfval en grondstoffen58,0%
DEnergie40,8%
ENatuur en landschap55,7%
FExterne veiligheid en hinder69,3%
GLucht54,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,2%
BArbeid61,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,8%
EKennis49,1%
AConcurrentievermogen59,2%
BArbeid61,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,8%
EKennis49,1%