Comparable


Typologies


Arnhem

Arnhem

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie35,4%
BPolitieke participatie58,1%
CWoonomgeving33,5%
DWonen68,5%
EVeiligheid33,5%
FOnderwijs53,9%
GGezonde leefstijl44,8%
HGezondheidszorg48,4%
IKunst en cultuur67,5%
JEconomische participatie28,4%
AMaatschappelijke participatie35,4%
BPolitieke participatie58,1%
CWoonomgeving33,5%
DWonen68,5%
EVeiligheid33,5%
FOnderwijs53,9%
GGezonde leefstijl44,8%
HGezondheidszorg48,4%
IKunst en cultuur67,5%
JEconomische participatie28,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem30,0%
BWater64,9%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie48,0%
ENatuur en landschap77,0%
FExterne veiligheid en hinder51,0%
GLucht55,7%
ABodem30,0%
BWater64,9%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie48,0%
ENatuur en landschap77,0%
FExterne veiligheid en hinder51,0%
GLucht55,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,8%
BArbeid64,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,7%
EKennis68,0%
AConcurrentievermogen56,8%
BArbeid64,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,7%
EKennis68,0%