Comparable


Typologies


Barneveld

Barneveld

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,5%
BPolitieke participatie56,0%
CWoonomgeving50,8%
DWonen51,9%
EVeiligheid57,5%
FOnderwijs47,7%
GGezonde leefstijl44,0%
HGezondheidszorg64,3%
IKunst en cultuur42,6%
JEconomische participatie67,8%
AMaatschappelijke participatie56,5%
BPolitieke participatie56,0%
CWoonomgeving50,8%
DWonen51,9%
EVeiligheid57,5%
FOnderwijs47,7%
GGezonde leefstijl44,0%
HGezondheidszorg64,3%
IKunst en cultuur42,6%
JEconomische participatie67,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem52,0%
BWater63,7%
CAfval en grondstoffen57,2%
DEnergie37,9%
ENatuur en landschap43,9%
FExterne veiligheid en hinder69,4%
GLucht36,2%
ABodem52,0%
BWater63,7%
CAfval en grondstoffen57,2%
DEnergie37,9%
ENatuur en landschap43,9%
FExterne veiligheid en hinder69,4%
GLucht36,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen62,3%
BArbeid67,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,5%
EKennis50,3%
AConcurrentievermogen62,3%
BArbeid67,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,5%
EKennis50,3%