Comparable


Typologies


Buren

Buren

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,1%
BPolitieke participatie50,1%
CWoonomgeving42,8%
DWonen46,9%
EVeiligheid58,7%
FOnderwijs50,4%
GGezonde leefstijl26,6%
HGezondheidszorg47,0%
IKunst en cultuur48,5%
JEconomische participatie66,7%
AMaatschappelijke participatie47,1%
BPolitieke participatie50,1%
CWoonomgeving42,8%
DWonen46,9%
EVeiligheid58,7%
FOnderwijs50,4%
GGezonde leefstijl26,6%
HGezondheidszorg47,0%
IKunst en cultuur48,5%
JEconomische participatie66,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem76,6%
BWater72,5%
CAfval en grondstoffen63,7%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap23,6%
FExterne veiligheid en hinder84,1%
GLucht42,5%
ABodem76,6%
BWater72,5%
CAfval en grondstoffen63,7%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap23,6%
FExterne veiligheid en hinder84,1%
GLucht42,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,1%
BArbeid57,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,8%
EKennis36,4%
AConcurrentievermogen58,1%
BArbeid57,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,8%
EKennis36,4%