Comparable


Typologies


Culemborg

Culemborg

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,4%
BPolitieke participatie50,2%
CWoonomgeving41,5%
DWonen60,5%
EVeiligheid51,1%
FOnderwijs63,5%
GGezonde leefstijl37,4%
HGezondheidszorg54,6%
IKunst en cultuur68,2%
JEconomische participatie48,7%
AMaatschappelijke participatie47,4%
BPolitieke participatie50,2%
CWoonomgeving41,5%
DWonen60,5%
EVeiligheid51,1%
FOnderwijs63,5%
GGezonde leefstijl37,4%
HGezondheidszorg54,6%
IKunst en cultuur68,2%
JEconomische participatie48,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem51,1%
BWater47,1%
CAfval en grondstoffen66,7%
DEnergie49,6%
ENatuur en landschap35,9%
FExterne veiligheid en hinder65,7%
GLucht61,8%
ABodem51,1%
BWater47,1%
CAfval en grondstoffen66,7%
DEnergie49,6%
ENatuur en landschap35,9%
FExterne veiligheid en hinder65,7%
GLucht61,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,0%
BArbeid59,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,5%
EKennis50,1%
AConcurrentievermogen59,0%
BArbeid59,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,5%
EKennis50,1%