Comparable


Typologies


Doesburg

Doesburg

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,8%
BPolitieke participatie51,5%
CWoonomgeving53,1%
DWonen64,1%
EVeiligheid46,9%
FOnderwijs41,0%
GGezonde leefstijl35,7%
HGezondheidszorg38,7%
IKunst en cultuur51,1%
JEconomische participatie32,0%
AMaatschappelijke participatie53,8%
BPolitieke participatie51,5%
CWoonomgeving53,1%
DWonen64,1%
EVeiligheid46,9%
FOnderwijs41,0%
GGezonde leefstijl35,7%
HGezondheidszorg38,7%
IKunst en cultuur51,1%
JEconomische participatie32,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem51,8%
BWater46,4%
CAfval en grondstoffen63,9%
DEnergie37,9%
ENatuur en landschap51,0%
FExterne veiligheid en hinder64,8%
GLucht64,2%
ABodem51,8%
BWater46,4%
CAfval en grondstoffen63,9%
DEnergie37,9%
ENatuur en landschap51,0%
FExterne veiligheid en hinder64,8%
GLucht64,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen63,4%
BArbeid45,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
EKennis36,6%
AConcurrentievermogen63,4%
BArbeid45,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
EKennis36,6%