Comparable


Typologies


Druten

Druten

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,2%
BPolitieke participatie52,1%
CWoonomgeving58,3%
DWonen60,6%
EVeiligheid57,6%
FOnderwijs56,6%
GGezonde leefstijl35,1%
HGezondheidszorg52,8%
IKunst en cultuur39,3%
JEconomische participatie55,1%
AMaatschappelijke participatie56,2%
BPolitieke participatie52,1%
CWoonomgeving58,3%
DWonen60,6%
EVeiligheid57,6%
FOnderwijs56,6%
GGezonde leefstijl35,1%
HGezondheidszorg52,8%
IKunst en cultuur39,3%
JEconomische participatie55,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,9%
BWater40,7%
CAfval en grondstoffen71,0%
DEnergie31,9%
ENatuur en landschap26,1%
FExterne veiligheid en hinder70,7%
GLucht36,5%
ABodem55,9%
BWater40,7%
CAfval en grondstoffen71,0%
DEnergie31,9%
ENatuur en landschap26,1%
FExterne veiligheid en hinder70,7%
GLucht36,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,3%
BArbeid58,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden71,3%
EKennis42,1%
AConcurrentievermogen55,3%
BArbeid58,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden71,3%
EKennis42,1%